Kategorie
  Sonda
  Skąd nas znasz?
  wystawy kotów
  internet
  ceneo
  Głosów: 122

  Kontakt z nami
  AM2PM Iwona Filewska "BigCATs"
  Akacjowa 7, 05-123
  Chotomów, k/Legionowa

  email: shop@bigcats.pl
  tel: 783306595
  facebook: BigCATs
  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIGCATS

  1. Postanowienia ogólne.

  1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.bigcats.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom
  1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Mozilla, Internet Explorer, Opera.
  1.3 Sprzedawcą jest firma "AM2PM Iwona Filewska" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 98/19, NIP 1130609220, REGON 142364692. Zarejestrowana przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Białołęka.
  1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w walucie polskiej. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
  1.5 Na zakupione towary wystawiane są dokumenty potwierdzające sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT

  1. Zakupy, płatności i dostawa.

  2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.
  2.2 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
  2.3 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Chotomów, 05-123, Akacjowa 7 w godzinach 9-20, po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą w celu potwierdzenia możliwości odbioru towaru w wyznaczonym czasie.
  2.4 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

  • dane do wysyłki,
  • wybór płatności
   • przelew tradycyjny,
   • przelew elektroniczny lub karta kredytowa / płatnicza,
   • gotówka przy odbiorze.
  • wybór kuriera
  koszt dostawy, bez zniżek:
  -za pobraniem 19zł (za pojedynczą paczkę),
  -przedpłata na konto 14zł (za pojedynczą paczkę),
  koszt płatności elektronicznej:
  -2,5% + 35gr
  • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
  • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

  2.4.1 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane AM2PM Iwona Filewska, Myśliborska 98/19, Warszawa, 03-185, Bank IDEA: 32 1950 0001 2006 0638 4568 0002, tytuł płatności: nr zamówienia otrzymany podczas składania oferty w sklepie internetowym BigCATs.
  2.4.2 Towary zamawiane na życzenie klienta, zamawiający winien opłacić przed realizacją zamówienia, chyba że sprzedawca wyrazi zgodę na inną formę płatności za zamówienie. Ceny produktów sprowadzanych na zamówienie z poza granic Polski, mogą ulec zmianie ze względu na zmianę kursu waluty w chwili zamawiania produktu. O zmianie sprzedający poinformuje przed realizacją zamówienia.
  2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie od 24h do 30 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni. Właściwy termin dostawy podany jest przy opisie każdego produktu.
  2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad. 

  1. Odstąpienie od umowy.

  3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

  AM2PM Iwona Filewska, Myśliborska 98/19, Warszawa, 03-185 lub email: shop@bigcats.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  email:
  shop@bigcats.pl
  AM2PM Iwona Filewska
  Myśliborska 98/19
  Warszawa, 03-185
  Ja,______________________
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
  ________________________,
  numer oferty:
  ________________________,
  Data zawarcia umowy to:
  ________________________,
  data odbioru:
  ________________________,

  Imię i nazwisko___________________________
  Adres___________________________________
  Data____________________________________

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
  Adres na który należy wysłać odstąpienie od umowy oraz zwrotną przesyłkę:
  AM2PM Iwona Filewska
  Akacjowa 7
  Chotomów, 05-123

  3.2 Skutki odstąpienia od umowy.
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za zakupione towary, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy i otrzymaniu zwracanej rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
  3.3 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  3.3.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3.3.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3.3.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3.3.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3.3.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3.3.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  3.3.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  3.3.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  3.3.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3.3.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  3.3.11 zawartej w drodze aukcji publicznej,
  3.3.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  3.3.13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  
  3.4 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
  3.4.1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  3.4.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta)
  3.4.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
  1. Gwarancja i reklamacja.

  4.1  Gwarant, firma „AM2PM" gwarantuje sprawne działanie zakupionech rzeczy w okresie 24 m-cy od daty sprzedaży (dotyczy umowy konsumenckiej zawartej pomiędzy gwarantem a konsumentem) lub 12 m-cy od daty sprzedaży (dotyczy umowy niekonsumenckiej zawartej pomiędzy gwarantem, a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą). Ujawnione w tym okresie wady usuwane będą za pośrednictwem sprzedawcy w okresie 30 dni (roboczych) licząc od daty otrzymania uszkodzonego produktu przez Dostawcę.
  4.2 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania lub naturalnego, czy nadmiernego zużycia produktu.
  4.3 Gwarancją objęte są te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta. 
  4.4 Reklamację należy zgłaszać na adres AM2PM Iwona Filewska, Chotomów, 05-123, Akacjowa 7 lub email: shop@BigCATs.pl.
  4.5 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy Konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  

  • zgłoszenie wady (usterki),
  • roszczenie,
  • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową). 

  4.6 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
  4.7 Przesłany do reklamacji produkt powinien być czysty, kompletny, w miarę możliwości zabezpieczony na czas transportu. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu.  

  1. Ochrona prywatności oraz poufność.

  5.1 Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane oraz informacje pozostawały prywatne. Niniejsza sekcja wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
  5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.
  5.3 Operatorem Sklepu oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony BigCATs.pl („BigCATs”) jest AM2PM Iwona Filewska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 98/19, NIP 1130609220, REGON 142364692. adres e-mail: am2pm@bigcats.pl.
  5.4 Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
  5.5 Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email do Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz operatora przesyłek kurierskich SENDIT.pl z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.bigcats.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
  5.6 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.
  5.7 Nasz sklep nigdy nie udostępniał i nie będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów innym podmiotom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
  5.8 Firma AM2PM Iwona Filewska jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody. 

  1. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. 
  6.1  Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.
  6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu
  6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
  6.3.1 dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim,
  6.3.2 doączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię,
  6.3.3 umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię.  6.3.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie.
  6.3.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.   
  1. Postanowienia końcowe. 

  7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).
  7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.
  7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
  7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.
  7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
  7.5.1 W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
  7.5.1.1 adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
  7.5.1.2 celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7.5.1.3 prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  7.5.1.4 dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
  7.5.2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
  7.5.2.1 przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
  7.5.2.2 osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.
  7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.
  7.7 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").


  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.